Screenshot 2023-08-01 114036Screenshot 2023-08-01 114036

CHÂN TREO ĐÈN CÓ TAY QUAY NÂNG HẠ

Danh mục:

12.000.000 

Chiều cao tối đa: 3m
Tiết diện trụ: 28mm2
Nâng hạ nằng tay quay, có chống trượt

Features

Specifications