Tổ chức Chính phủ

Hiện nay, các hội nghị trực tuyến đang được Chính phủ áp dụng và triển khai trong các buổi họp. Đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 vừa diễn ra thì hoạt động này càng được đẩy mạnh.

 

Bài viết trước đó Gia đình
Bài viết sau đó Giải trí