Tổ chức Y tế

Tâm Hòa cung cấp các thiết bị hoàn chỉnh cho hệ thống Audio – Visual trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi cung cấp hệ thống âm thanh, hình ảnh cho phòng chờ, phòng họp, phòng hội chẩn, hệ thống âm thanh thông báo bệnh viện.

Bài viết sau đó Phòng học thông minh