Khách sạn/Nhà hàng

Hệ thống âm thanh hình ảnh luôn là điểm chạm giữa khách sạn với những khách hàng của mình Tâm Hòa ý thức được điều đó nên chúng tôi tận tâm vào trong từng chi tiết nhỏ nhất để hệ thống có thể vận hành tốt hơn, kéo dài tuổi thọ mang lại những lợi ích cho khách sạn/ nhà hàng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Bài viết trước đó Thương mại/Dịch vụ
Bài viết sau đó Gia đình