Chính sách bảo hành

1. Bên B có trách nhiệm bảo hành cho hàng hóa tại hợp đồng trong thời gian ….. tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa.

2. Thiết bị bảo hành phải có Phiếu bảo hành và tem bảo hành không bị rách.

3. Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

– Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị, phụ kiện.

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

– Bên A không tuân theo các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

4. Trong thời gian bảo hành, nếu thiết bị hỏng hóc không thuộc phạm vi bảo hành thì chi phí sửa chữa sẽ do bên A chịu.